+32 475 55 00 73 patrick.wendelen@iscn.eu

Moderatie alle debatten door Ivan De Vadder

15u00
Opening deuren en onthaal
16u00
Opening van het congres en voorstelling ISCN door organisator Patrick Wendelen
16u10
Toelichting bij de thema’s en inleiding tot de debatten door voorzitter Alex Van Breedam
16u30
Interactief Debat 1: Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening
17u00
Commentaren door Geert Noels en Jacques Vandermeiren
17u15
Interactief Debat 2: Productie
17u45
Commentaren door Geert Noels en Jacques Vandermeiren
18u00
Koffiepauze
18u30
Interactief Debat 3: Digitalisering
19u00
Commentaren door Geert Noels en Jacques Vandermeiren
19u15
Interactief Debat 4: Samenleving
19u45
Commentaren door Geert Noels en Jacques Vandermeiren
20u00
Afsluitend interview met Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts
20u15
Walking dinner

Interactieve debatformule
Aan elk debat nemen 3 debattanten deel: een verlader, een dienstverlener en een opinieleider of beslissingsnemer die volledig buiten de logistieke sector staat. Het debat focust zich rond 3 stellingen. U kunt vooraf reeds op de stellingen stemmen en commentaar geven. Tijdens het event kunnen de aanwezigen in de zaal kunnen live stemmen en actief deelnemen aan het debat.