+32 475 55 00 73 patrick.wendelen@iscn.eu

Port of Antwerp – Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht

Connectiviteit laat het hart van de haven sneller slaan

Port of Antwerp boekte in 2016 andermaal een record met 214 miljoen ton verwerkte vracht en meer dan 10 miljoen TEU (standaard twintigvoet containers). Antwerpen bevestigt zich opnieuw als de eerste en de laatste haven in Europa voor een groot aantal rederijen en trekt hierdoor extra grote ladingen aan.

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft een belangrijke evolutie ingezet met het oog op de toekomst. Waar het voordien hoofdzakelijk als beheermaatschappij voor de haveninfrastructuur optrad, wordt vandaag een actieve rol gespeeld om de haven als essentieel onderdeel van de ‘supply chain’ aantrekkelijk en optimaal operationeel te maken. Luc Arnouts, commercieel directeur Havenbedrijf Antwerpen NV: “De haven is een schakel in een grote keten en bijgevolg houdt onze rol niet op aan de grenzen van het haventerritorium. De connectiviteit van onze haven is cruciaal voor een optimale werking en een prioritaire uitdaging voor onze organisatie”.
Het havenbestuur en de havengemeenschap hebben de handen in elkaar geslagen om samen werk te maken van het optimaliseren van de diverse aansluitingen voor de haventrafiek. Zo is er een specifiek departement opgericht voor de connectiviteit met het hinterland, waarin tien mensen aan de slag zijn.

Toonaangevend in containertrafiek

De Antwerpse haven bewijst nog steeds haar enorm potentieel en laat hogere groeicijfers optekenen dan de omringende concurrenten. “Eén van de belangrijkste oorzaken hiervoor is de containertrafiek” commentarieert Luc Arnouts. “Antwerpen trekt de zeer grote containerschepen aan omwille van het enorme vrachtaanbod. Dat heeft zowel te maken met de aansluitingen met het hinterland als met de aanwezigheid van heel wat industrie en toegevoegde waarde logistiek in de haven, die zelf ook heel wat trafiek genereert. Daarnaast speelt het genereren van cargovracht van buiten de haven en het hinterland een sleutelrol in ons succes”.
MSC is de grootste speler voor containertrafiek in de Antwerpse haven. De rederij koos voor Antwerpen als Europees hoofdkwartier en verhuisde haar activiteiten van het Delwaidedok naar het Deurganckdok, waar het op 29 juli 2015 ’s werelds grootste containerschip liet aanmeren (19.224 TEU = standaard twintigvoet containers).

Multimodaal transport

De connectiviteit tussen zeescheepvaart en binnenvaart kent een snel groeiende uitbreiding. Vandaag al zet 36% van de containers die in de Antwerpse haven toekomen hun weg verder via de binnenscheepvaart; vooral naar Nederland en Duitsland, maar ook in eigen land.
Via projectoproepen wordt de markt aangezwengeld voor het verder verbeteren en uitbouwen van de connectiviteit van de haven via spoor- en binnenvaartverbindingen. Het Havenbedrijf Antwerpen financiert deze verbindingen niet, maar geeft de eerste aanzet om privé-initiatiefnemers te enthousiasmeren voor de exploitatie. “Recent werden heel wat spoorverbindingen opgestart” licht Luc Arnouts toe. “Er is de lijn Antwerpen – Linz die een hoge frequentie van de verbindingen voorstelt. Verder is er een nieuwe lijn die de Antwerpse haven connecteert met Tsjechië en ook in Polen en de Rijn-Ruhr en Rijn-Main regio worden een aantal interessante bestemmingen bereikbaar via spoorverbindingen of intensifieert het aantal wekelijkse verbindingen. Voor wat de binnenvaart betreft zijn we erg tevreden over de toegenomen ontsluiting van Zuidoost- Nederland”.
Een ander initiatief is het strategisch project van de Chinese president Xi Jinping, genaamd OBOR (One Belt One Road), geïnspireerd op de oude zijderoute tussen China en Europa. Bedoeling is een geheel van verbindingen zowel over land als over water nieuw leven in te blazen en investeringen langsheen die routes te ontwikkelen. De Antwerpse haven dient zich aan als meest westelijk gelegen eindpunt op de route. Luc Arnouts: “Met dit initiatief zouden we ook meer Chinese investeerders kunnen aantrekken. Antwerpen heeft heel wat troeven t.o.v. de mediterrane havens, zoals betrouwbaarheid en een breed service aanbod, kortom belangrijke zekerheden voor de supply chain!”.

Gezonde competitiegeest

Voor wat breakbulk betreft, ziet de Antwerpse haven een stijging van de concurrentie uit buurhavens, maar verankert wel zijn leiderspositie. Luc Arnouts: “Een gezonde competitie is goed om scherp te blijven en nieuwe initiatieven te laten ontkiemen. Het is geen geheim dat Rotterdam onze grootste concurrent is voor wat containertrafiek betreft. Nochtans reiken we als Havenbedrijf Antwerpen ook de hand aan Rotterdam, omdat we ervan overtuigd zijn samen onze positie t.o.v. de opstekende concurrentie uit Zuid-Europa – waar zich ook een aantal havens ontplooien – het hoofd te kunnen bieden”.

Doorstroming in de hand werken

Het Havenbedrijf Antwerpen stelt ook alles in het werk om verbindingen binnen het 12.000 hectare tellende haventerrein te optimaliseren. Zo werd in 2016 een intra-haven spoordienst opgestart, die voorziet in een dagelijkse meervoudige spoorshuttle tussen rechter en linker Scheldeoever. Voor de containerbinnenvaart bestaat al langer zo’n intraportuaire shuttledienst.
Het Havenbedrijf Antwerpen treedt op als ‘trade facilitator’ via een specifiek departement, dat onder andere als interface fungeert tussen de private havenbedrijven en de douanediensten.
Luc Arnouts: “Wij zoeken structureel naar oplossingen voor het verbeteren van de flow van goederen en documenten, zoals bv. het faciliteren van de douaneformaliteiten in magazijnen gelegen in het hinterland i.p.v. op kaai”.
De klantentevredenheid over Port of Antwerp ligt zeer hoog en gaat er bij elke peiling verder op vooruit. Die grote waardering is het gevolg van de globale aanpak door de havengemeenschap, waarin elke schakel liefde voor het vak toont, om met de gekende Antwerpse hands-on mentaliteit de klant te helpen. Zoals onze slogan het stelt : “Everything is possible at the port of Antwerp”.

Port Of Antwerp

Port of Antwerp
Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen
+32 (0)3 205 20 11
www.portofantwerp.com

Ga terug naar onze partners