+32 475 55 00 73 patrick.wendelen@iscn.eu

Intervest Offices & Warehouses

Vastgoedvennootschap met stevige groeiplannen voor de komende 3 jaren, hoofdzakelijk in logistiek segment.

Strategische accentverschuiving en groei

Intervest Offices & Warehouses, genoteerd op Euronext Brussels (INTO), is een in Antwerpen gevestigde vastgoedvennootschap actief op de Belgische vastgoedmarkt met een gemengd aanbod van zowel logistieke gebouwen als kantoorruimte op strategische locaties. Door deze gecombineerde expertise onderscheidt Intervest Offices & Warehouses zich van andere vastgoedvennootschappen. In de volgende 3 jaar wil de vennootschap zorgen voor een groei van de vastgoedportefeuille tot circa € 800 miljoen, om tegen eind 2018 circa € 500 miljoen te vertegenwoordigen in logistiek vastgoed en circa € 300 miljoen in kantoren.

Marco Hengst, Chief Investment Officer bij Intervest Offices & Warehouses: “We zien het als een belangrijk onderscheidend element om zowel op vlak van logistiek als kantoorruimte aanwezig te zijn waarbij we het accent leggen op logistiek vastgoed en op termijn streven naar een 60/40 verhouding in de vastgoedportefeuille. Momenteel maakt het logistiek vastgoed reeds 50% van de totale portefeuille uit.”

Concentratie op strategische locaties

Het logistieke aanbod van Intervest Offices & Warehouses is sterk geconcentreerd in de twee belangrijkste logistieke corridors van België waar zich ongeveer 70% van de logistieke markt bevindt: Antwerpen – Brussel – Nijvel en Antwerpen – Limburg – Luik, die beide gelijk zijn in omvang. De totale logistieke portefeuille van Intervest Offices & Warehouses had op 31 maart 2016 een verhuurbare oppervlakte van 480.564 m².
Door de concentratie van het logistieke aanbod in deze corridors is Intervest Offices & Warehouses op beide assen één van de grootste marktspelers in het logistiek vastgoed en kan de vennootschap op deze plaatsen groeien zowel door uit te breiden als te verdichten.
Het aanbod kantoorruimte bevindt zich vooral in de periferie van stadscentra, met zwaartepunten in Mechelen Noord (58%), Antwerpen (14%) en Brussel periferie (28%). De totale kantoorportefeuille had op 31 maart 2016 een verhuurbare oppervlakte van 197.136 m².

Ruim, uniform inzetbaar en opsplitsbaar aanbod

“De logistieke vastgoedportefeuille bestaat voornamelijk uit grote moderne logistieke sites langs het hoofdwegennet, die maximaal flexibiliteit bieden in gebruik en opsplitsbaar inzetbaar zijn, zodat ze kunnen beantwoorden aan de specifieke behoeften van elke gebruiker” commentarieert Marco Hengst. “Het gaat hoofdzakelijk over magazijnruimte waarvan de inrichting maakt dat ze maximaal universeel bruikbaar is voor de meest uiteenlopende goederen. Daarnaast heeft Intervest Offices & Warehouses meer specifieke magazijnen in eigendom, die zich richten op verse voeding of farmaceutische producten.”

De as Antwerpen-Limburg-Luik leent zich met name voor een gepaste huisvesting van logistieke activiteiten gericht op Europese distributie.
De as Antwerpen-Brussel-Nijvel leent zich eerder voor huisvesting van Benelux distributie- of regionale distributieactiviteiten.

Clustervorming

Nog een niet geringe troef van Intervest Offices & Warehouses is de geclusterde portefeuille: binnen een afstand van maximaal 10’ wordt een totale gebouwoppervlakte van minimaal 100.000 m² logistieke ruimte geboden. Dit geeft de gebruikers van Intervest Offices & Warehouses enerzijds de flexibiliteit om schommelingen op te vangen in hun ruimtebehoefte en anderzijds kunnen de gebruikers ook meegenieten van hoge serviceniveaus en de efficiëntie-voordelen die mogelijk zijn door deze clustervorming.

Ontzorgen

Intervest Offices & Warehouses zet alles in het werk om het de gebruikers van haar gebouwen zo eenvoudig mogelijk te maken en hen een zo hoog mogelijke graad van service te bieden. “Zorgen wegnemen bij de gebruikers doen we door het volledige beheer van de gebouwen in onze eigen organisatie te integreren. Alle cruciale functies, verhuur, property management, technische begeleiding, financiën en administratie, zijn voor de beide vastgoedsegmenten in huis voorzien”, licht Marco Hengst toe.
“We onderhouden hiervoor zeer nauwe contacten met alle gebruikers van het vastgoed. Het optimale verloop van de processen van de gebruikers binnen de verhuurde logistieke gebouwen primeert voor Intervest Offices & Warehouses immers op de gebouwen zelf. Door de klanten te ontzorgen kunnen deze zich maximaal toespitsen op hun kernactiviteiten.”

Turn-key solutions

Voor Intervest Offices & Warehouses stopt het niet na de ondertekening van het contract met de gebruiker van het vastgoed. Het uitwerken van ‘turn-key solutions’ of totaaloplossingen voor de klant, is een belangrijke pijler waarop het succes van de onderneming is gebouwd. Een geïntegreerd team van ervaren technische experten staat ter beschikking van de klanten voor het uitwerken van een concept voor de optimale inrichting en aanpassing van de gehuurde ruimte, evenals voor het omzetten van het voorgestelde concept in een concrete realisatie, inclusief project- en budgetopvolging.

Ambitieus de toekomst tegemoet

Marco Hengst: “Intervest Offices & Warehouses zal onverminderd investeren in kantoorgebouwen en logistieke panden, waarbij voor beide segmenten de focus ligt op een excellente kwaliteit. Toekomstgericht stellen we hierbij voor beide segmenten een gunstige ligging op strategische locaties met een goede ontsluiting via diverse transportmodi voorop.”

De vastgoedportefeuille van Intervest Offices & Warehouses vertegenwoordigt een waarde van € 595 miljoen op 31 maart 2016 bij een bezettingsgraad van 91%, waarvan € 304 miljoen in logistieke gebouwen.
Voor de ambitieuze groeiplannen in logistiek vastgoed tot circa € 500 miljoen in 2018 zal het actieterrein worden uitgebreid tot een radius van 150 km rond Antwerpen, alhoewel de primaire focus op België blijft liggen. Hiervoor zullen hoofdzakelijk de huidige assen (Antwerpen-Brussel-Nijvel en Antwerpen-Limburg-Luik) verder worden uitgebreid en verdicht, zonder in te boeten op de geclusterde ligging en de hoge servicegraad naar de huurders.
In parallel hiermee zal een heroriëntering in de kantorenportefeuille worden doorgevoerd door desinvestering van minder toekomstgerichte panden en herinvestering in gebouwen met een bijzonder karakter zowel op vlak van multifunctionaliteit, architectuur, duurzaamheid als kwaliteit.

Intervest

Intervest Offices & Warehouses
Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem
+32 (0)3 287 67 67
http://www.intervest.be/

Ga terug naar onze partners