+32 475 55 00 73 patrick.wendelen@iscn.eu

Go4Logistics

De onmisbare rechterhand voor de transporteur

Snel reageren met de meest efficiënte oplossing, is inherent aan de transportwereld. Software ontwikkeld vanuit de ziel van de transportwereld, waarin jarenlange praktijkervaring vervat zit, biedt het transportbedrijf een essentiële ondersteuning voor het beheer van alle opdrachten en klantrelaties. Dat is precies wat Go4TMS, ontwikkeld door Go4Logistics, doet.

Go4Logistics maakt deel uit van de Cronos Groep met hoofdzetel in Kontich, waar competenties in IT voor uiteenlopende sectoren overkoepeld worden. Nu zowat zeven jaar geleden werd Go4Logistics in het leven geroepen met het oog op de ontwikkeling van een specifieke software voor de transportsector.
Joeri Lyssens, Managing Partner Go4Logistics: “We zijn vertrokken vanuit het Transport Management Systeem als beproefd basissysteem, om universaliteit en maatwerk te combineren met toegankelijkheid in ons pakket Go4TMS”.

Allesomvattend flexibel

Vanzelfsprekend is het invoeren van orders een basisfunctionaliteit van Go4TMS. Een belangrijke troef die deze software uitspeelt is de veelzijdige functionaliteit naar multimodaal transport. Joeri Lyssens licht toe: “Steeds vaker bestaat de ideale transportoplossing uit het combineren van verschillende transportmodi. Ons softwarepakket integreert alles wat daarvoor nodig is. Naast wegtransport integreert Go4TMS binnenscheepvaart, treinverkeer, verschepingen en zelfs luchtvracht”.
De software is niet alleen uiterst flexibel voor wat de ingezette transportmiddelen betreft, ze is dat ook voor de aard van het transport – containers, paletten, bulk … – en de grootte – vrachtwagen, oplegger, bestelwagen…
Verder omvat de planningsmodule ook functionaliteiten voor het combineren van opvrachten en retourzendingen, het opdelen van orders in diverse tussenstappen alsook het groeperen van zendingen met deelladingen.
“Go4TMS heeft een eenvoudige look voor een snelle gewenning en maximale gebruiksvriendelijkheid” commentarieert Joeri Lyssens. “Efficiëntie en volledigheid stonden voorop bij de ontwikkeling”.

Universeel en gespecialiseerd

In eerste instantie richt Go4TMS zich tot haven gebonden logistiek, met een zwaartepunt bij containertransporten. Op dat vlak kan Go4Logistics al mooie referenties voorleggen, o.a. Van Moer Logistics en Molenbergnatie.
Een bijkomende troef van Go4TMS is de integratie van een volledige functionaliteit voor ‘short-sea shipping’. Joeri Lyssens: “Het gaat dan hoofdzakelijk over transporten naar Groot-Brittannië en Scandinavië. In het softwarepakket zitten alle tools voor containertransport, als los gegeven of in combinatie met vrachtwagens”.
Een andere specialiteit die opgenomen is in Go4TMS is specifiek ontwikkeld i.s.m. onze klant Trafuco voor het organiseren van tanktransporten, zowel via de weg met opleggers als per binnenschip. Joeri Lyssens verduidelijkt: “Een specifieke problematiek bij dit soort transporten zijn de multi-compartimenten van de opleggers en het reinigen van de tanks. Een minutieuze planning van de transporten laat toe maximaal de met elkaar compatibele vloeistoffen achtereenvolgend in eenzelfde tankcompartiment te transporteren en zo reinigingssessies uit te sparen. Voor de transporteur schuilt hierin een niet te verwaarlozen extra winstmarge. Ook hier wordt het volledige traject geoptimaliseerd en gecontroleerd”.

Partner binnen een groter geheel

Go4TMS is als softwarepakket volledig uitgerust voor samenwerking met andere aspecten van het bedrijfsleven, zoals de facturatie en boekhouding. Het Microsoft Dynamics NAV platform staat garant voor maximale uitwisselbaarheid en flexibiliteit.
Go4TMS legt niet alleen de link naar facturatie en boekhouding, het biedt ook een perfecte monitoring van alle transportactiviteiten en margebewaking, waardoor het belangrijke managementinformatie verstrekt.
Het pakket bestaat uit een aantal basislagen en optionele modules in functie tot specifieke behoeften. Principieel wordt Go4TMS als ‘software as a service’ voorgesteld, wat wil zeggen dat het pakket in de Cloud werkt, op externe servers en altijd en overal toegankelijk is. Joeri Lyssens: “We opteerden voor een Cloudapplicatie omwille van de maximale veiligheid die we hierdoor kunnen verzekeren, de garantie dat altijd de meest actuele versie draait en er geen tijdverlies of storingen kunnen optreden door het installeren van lokale updates. Indien er zich een noodsituatie zou voordoen bij de klant, biedt een Cloud-oplossing de snelste garantie om het bedrijf weer operationeel te krijgen”.

Go4Logistics

Go4Logistics
Noorderlaan 79 bus 13, 2030 Antwerpen
+32 (0)3 443 12 15
go4logistics.be

Ga terug naar onze partners