+32 475 55 00 73 patrick.wendelen@iscn.eu

DMG Group

De menselijke factor maakt het verschil

DMG Group, gespecialiseerd in beveiliging en bewaking, bestaat uit drie takken: DMG Security, DMG Guards en DMG Solutions. Voor de logistieke wereld en supply chain activiteiten is DMG Guards de te onthouden naam.

Voor de volledigheid maken we kennis met de drie takken. ‘DMG Security’ spitst zich toe op kort lopende opdrachten in B2B en B2C verband en kan een uitgesproken rijke ervaring aantonen in de evenementenwereld zoals bedrijfsevents of vakbeurzen zoals Transport & Logistics; ‘DMG Guards’ opereert in de B2B sfeer en verwierf een stevige reputatie met lang lopende opdrachten. ‘DMG Solutions’ tenslotte valt niet onder de specifieke wetgeving voor bewakingsopdrachten en profileert zich vooral als een ondersteunend bedrijf voor facility management. Het gaat om een zeer brede dienstenwaaier, waaronder receptiediensten, parkingstewards, chauffeurs voor huisartsenwachtposten, enz.

De context bepaalt de oplossing

“DMG Guards richt zich vooral op het bewaken en beveiligen van gebouwen, in het bijzonder toegangscontrole voor bedrijven in de industrie, logistiek en distributie, alsook in de petrochemie (Seveso bedrijven)” licht Philippe Vleeschdrager, Sales & Business Development, toe. “Daarnaast zijn we ook heel actief in het domein van bouwwerfbewaking”.
Zoals de naam al laat verstaan, plaatst DMG Guards de mens centraal. “Dat betekent niet dat we afkerig staan voor elektronische beveiligingsoplossingen” vult Philippe Vleeschdrager aan. “We werken op dat vlak zelfs samen met gespecialiseerde partners”.
De context van de bewakingsopdracht is determinerend voor de keuze van de best passende oplossing. Zo biedt DMG Guards aangepaste oplossingen die voldoen aan de internationaal geldende beveiligingsnormen uit de ISPS-code (International Ship and Port Facility Security Code). Of ook nog oplossingen voor AEO-gecertificeerde bedrijven (Authorised Economic Operator), waar extra eisen gelden op het vlak van beveiliging, zoals o.a. een permanente toegangscontrole.

Accuraat en snel

“Kiezen voor de menselijke aanpak van DMG Guards, betekent een garantie op snelle interventie ter plaatse” benadrukt Philippe Vleeschdrager. “Wanneer het om diefstalpreventie gaat, leren statistieken ons dat dieven zich gemiddeld 5 tot maximaal 10 minuten tijd gunnen om toe te slaan. Wanneer geen menselijke bewaking op de site aanwezig is, kan de misdaad ongehinderd gepleegd worden”.
Bij elektronische oplossingen treedt een enorme vertraging op, omdat na de alarmmelding toch iemand ter plekke moet gaan om zich te vergewissen van de situatie. Er is immers nooit een rechtstreekse doorschakeling van de melding naar de politiediensten toegestaan.
Een bijkomend voordeel van mensen die de bewaking en beveiliging verzekeren is dat ze een aantal bijkomende taken voor hun rekening kunnen nemen. Zo kunnen ze optreden als ‘Safety Support Officer’ waar de agenten instaan voor het naleven van de Veiligheid- en Welzijnsreglementeringen op de site, alsook licht administratieve taken op zich nemen die de klant op zijn beurt ontlast.

Proactief adviserend

Philippe Vleeschdrager: “Met DMG Guards staan we dicht bij de klant en bij onze medewerkers. ‘Security where a personal touch is still possible’. We gaan ook proactief de discussie aan met de opdrachtgevers om risico’s ten gronde te analyseren en een optimaal traject uit te stippelen tussen de gegeven situatie en de idealiter te realiseren bewaking en beveiliging. De noden van de klanten kunnen ook wijzigen bv. bij een shut-down in de petrochemie of bij verhoogd dreigingsniveau zoals we nu meemaken”.

DMG-Guards

DMG-Security bvba
Zoerledorp 99A, 2260 Westerlo
+32 (0)14 53 82 50
info@dmg-group.be
www.dmg-security.be

Ga terug naar onze partners