+32 475 55 00 73 patrick.wendelen@iscn.eu
Cordeel

Cordeel
Eurolaan 7, 9140 Temse
+32 (0)3 710 05 00
info@cordeel.eu
www.cordeel.eu

Cordeel in de logistieke sector

Samen aan de toekomst bouwen

Group Cordeel is een onafhankelijk familiaal bouwbedrijf met meer dan 80 jaar ervaring in zeer uiteenlopende bouwprojecten, waaronder ook diverse types logistieke en industriële realisaties. Het bouwbedrijf is uitgegroeid tot een internationale speler van formaat met meer dan 1.000 medewerkers. Een bijzondere troef zijn de eigen productiefaciliteiten voor staal, prefab beton, ijzervlechten en schrijnwerk.

‘Partners for the Future’ luidt de filosofie van Cordeel. Voor elk bouwproject heeft het bedrijf de mensen met de juiste competenties en ervaring in huis, voor een alles omvattende A tot Z realisatie, van ontwerp tot aan de oplevering en indien gewenst bij uitbreiding inclusief het spotten van een geschikte bouwlocatie en het uitwerken van de optimale financieringsformule. De portfolio van Group Cordeel omvat niet alleen een brede waaier projecten, ook de klantenportefeuille is zeer gevarieerd: van Vlaamse KMO’s tot grote internationale bedrijven, met inbegrip van overheidsbedrijven als havens, intercommunales, enz. Als ‘Partners for the Future’ gaat Cordeel geen enkele opdracht uit de weg: magazijnen voor gevarengoedopslag (SEVESO), bulkopslag, tankparken, hoogstapelmagazijnen, hoogbouw, distributiecentra, cross-docks, productiegebouwen, kantoorgebouwen en civiele werken.

Staal en beton

Group Cordeel behandelt beide constructievormen gelijkwaardig, zodat de klant niet hoeft te kiezen tussen een project gebaseerd op staalskeletbouw of betonskelet. In bepaalde situaties kan zelfs een combinatie van beide constructietypes de meest aangewezen oplossing bieden.
Bovendien beschikt Group Cordeel over eigen productiefaciliteiten voor zowel staal als beton.

Schaalvoordeel en flexibiliteit

Group Cordeel biedt zijn klanten de capaciteit van een grote speler, gepaard aan de persoonlijkheid en authenticiteit van een familiebedrijf. Dat betekent oplossingsgericht denken van in de conceptuele fase tot aan de voltooiing, vakmanschap voor elke aspect van het bouwproces, het voorkomen van juridisch getouwtrek tussen diverse kleine partijen, flexibel inspelen op alle noden van de klant en een open dialoog in het belang van de eindkwaliteit van het toevertrouwde bouwproject. Hier geldt nog steeds: ‘een woord is een woord’. Schaalvoordeel speelt nog meer sinds de overname van Imtech, gespecialiseerd in de ontwikkeling, levering en onderhoud op maat van alle technische diensten voor gebouwen, industrie en complexe projecten. Deze acquisitie brengt het personeelsbestand van Group Cordeel vandaag op ruim 1.800 medewerkers, goed voor een groepsomzet van bijna 600 miljoen euro.
Voor de eigenaars Dirk en Filip Cordeel moeten de klanten van hun bedrijf nog steeds de aandacht en persoonlijke benadering krijgen alsof ze een middelgrote bouw-KMO zouden zijn. Zij zetten niet alleen de strategische lijnen uit, met een nadrukkelijke focus op toekomstgericht investeren in mensen en in kwaliteit, maar blijven ook persoonlijk bereikbaar en beschikbaar voor klanten en medewerkers. Frequente werfbezoeken versterken de hechte band met de klant en de verschillende bouwspecialisten op het terrein.

Logistieke sector wint bij BIM

Eén van de belangrijkste innovaties van de voorbije jaren is BIM (Building Information Management), waarmee Group Cordeel al een rijke ervaring heeft opgedaan.
BIM staat voor softwaretools die toelaten om het volledige bouwproces vanaf de conceptuele fase, het ontwerpen, plannen, uitvoeren en beheren, te optimaliseren door elk onderdeel van het project maximaal op elkaar af te stemmen.
Het toepassen van BIM biedt niet alleen grote voordelen voor het bouwproces, maar bewijst zich ook nadien verder over de ganse gebruiksduur van het gebouw, in het bijzonder voor wat de planning van onderhoudswerkzaamheden betreft en een zo precies mogelijke berekening van de daarmee gepaard gaande kosten.
Voor de logistieke sector biedt BIM (Building Information Management) nadrukkelijk meerwaarde in het ontwerpproces, omdat het een uitstekend hulpmiddel biedt om de totstandkoming van (nieuwe) logistieke processen te ondersteunen. De efficiënte organisatie van logistieke processen in grote distributiecentra omvat vele aspecten. Deze processen nemen doorgaans hele gebouwen in. Er komt veel hardware bij kijken en verschillende disciplines komen aan bod. De indeling van de gebouwen is cruciaal voor een feilloze werking van de complexe opslag-, sorteer- en distributieactiviteiten.
BIM laat toe op zeer korte tijd diverse scenario’s te simuleren: planscenario’s, opslagcapaciteiten, binnenklimaten, rookevacuaties, enz. Aldus kan voor elk aspect de optimale keuze worden gemaakt, zodat het gebouw als de meest optimale schil rond de weerhouden logistieke processen kan worden ontworpen.
Bij de exploitatie kan het volledige BIM-dossier geïmplementeerd worden voor beheer en onderhoud. De modellen worden met de relevante data overgenomen in een BIM-compatibele FMIS-omgeving (Facility Management Information System), waarmee alle informatie ook visueel en ruimtelijk kan worden ondersteund. Een bijkomend voordeel is het opstellen van het volledige documentbeheer. Het monitoren van energieverbruik en onderhoud laat zich met behulp van diverse types sensoren aansturen die in het BIM/FMIS-dashboard integreren om een efficiënt onderhoud en het vermijden van operationele onderbrekingen te garanderen.

Dynamische bouwpartner

De werking als familiebedrijf, met korte lijnen en vlotte beslissingen, eigen productieafdelingen en een engagement dat het begrip flexibiliteit weer inhoud geeft, komt perfect tegemoet aan de verwachtingen van de logistieke sector, waar snelheid en dynamiek vanzelfsprekend zijn.
Respect voor de timing vloeit voort uit een uitgekiende werkmethodiek, bewezen controlemechanismen, een ruime ervaring, sterke communicatie met alle bouwpartners en stevig onderbouwde beslissingen.
Voor elk project worden de inzake ervaring best aansluitende project- en werfleiders aangesteld. Zij delen allen de stijl van Group Cordeel: enthousiast, gemotiveerd, vakkundig, dynamisch, flexibel en loyaal.
Als hoofdaannemer kent Group Cordeel al te goed het belang van een zorgvuldige selectie van de onderaannemers voor de eindkwaliteit van het project. Na elke realisatie volgt een strenge evaluatie, die nadien gehanteerd wordt als preselectie voor volgende nieuwe dossiers.

Internationale bouwpartner

Oost-Europa profileert zich bijzonder sterk als logistieke draaischijf, wat aanleiding was voor de oprichting van Cordeel Bulgarije, dat tevens de groeimarkten in Servië en Roemenië opvolgt. In Nederland genereert de snel groeiende E-commerce heel wat bouwopdrachten, waar Cordeel Nederland maximaal op inspeelt.
De buitenlandse bouwbedrijven van Cordeel volgen de internationale strategische evoluties bij zowel productie- als logistieke bedrijven. Na een keuze voor Azië is er nu een duidelijke trend naar nearshoring ingezet.

Cordeel

Cordeel
Eurolaan 7, 9140 Temse
+32 (0)3 710 05 00
info@cordeel.eu
www.cordeel.eu

Ga terug naar onze partners