+32 475 55 00 73 patrick.wendelen@iscn.eu

Probleemstelling

Logistiek genereert volgens velen te weinig maatschappelijke toegevoegde waarde en te veel maatschappelijke overlast. De kansen voor de logistiek om meer maatschappelijke toegevoegde waarde te genereren zijn beperkt, de bedreigingen en beperkingen nemen als maar toe. Belangrijke evoluties in de Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening, Productie, Digitalisering en Samenleving zullen richtinggevend zijn voor de logistiek in de volgende jaren. Andere sectoren staan al verder in het veranderingsproces en kunnen de logistiek tonen hoe het anders kan en moet. Hoe kunnen die kennis en die voorbeelden gebruiken om de logistiek in deze regio slimmer en duurzamer te maken?

Doelstelling

Het doel van het Groot Logistiek Debat is om door samen na te denken en debatteren de kansen te identificeren die de logistiek heeft om meer maatschappelijke toegevoegde waarde te genereren in een sterk veranderende omgeving, met schijnbaar steeds meer beperkingen voor de logistiek. Door experten en opinieleiders van buiten de logistiek te betrekken in de debatten, is het de bedoeling te leren vanuit andere sectoren.

Concept

Via een maximale interactiviteit en de inzet van de moderne communicatie is het de bedoeling om iedereen in het debat te betrekken. In aanloop naar het debat, dit vanaf april ’17, zal het publiek op de 12 stellingen van de 4 debatten kunnen stemmen.

Debatten en stellingen

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende debatten en stellingen.
Klik hier of op de afbeelding om te vergroten.

Overzicht ISCN 2017

Stem vanaf nu op de 12 stellingen van de 4 debatten. Klik hier.